EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona)
Compartim en aquest espai virtual, davant la impossibilitat de fer reunions presencials degut a l'alarma sanitària.
EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona)
Davant la suspensió d'activitats publiques per l'alarma sanitaria, el Redemptor et convida a participar d'aquest culte online
EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona)
El Senyor és a prop Fil 4:4-5. Un missatge del pastor Xavier Guerrero pels germans i amics del Redemptor, davant la imposibilitat de fer els [...]
EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona)
Contra la mentalitat supremacista. Lluc 11: 37-52
EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona)
L'església del Redemptor suspèn les activitats degut a l'alerta sanitaria per la pandemia del coronavirus. El culte dominical no s'ha pogt fer al [...]
EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona) 12 abril
Culte online de l'església baptista el redemptor, adaptant l'activitat a les exigencies sanitaries que requereix la pandemia de la covid 19. [...]
EEB El Redemptor Sabadell (Barcelona)
La carta de l'esperança. Jeremies 29:4-14. Culte amb Sant Sopar